Εγκατάσταση – Συντήρηση δικτύων

pexels-brett-sayles-1624895

Η επινόηση των δικτύων για τη μετάδοση της πληροφορίας όπως και πάρα πολλές μέθοδοι και τεχνικές, πηγάζουν από την ανάγκη του ανθρώπου για απομακρυσμένη επικοινωνία.

Διάφορες επιχειρήσεις, εταιρείες, οργανισμοί, έχουν την ανάγκη οργάνωσης των υπολογιστικών τους συστημάτων σε δίκτυο, για την επίτευξη διαφόρων εργασιών της καθημερινότητας τους. Οι Απαιτήσεις εξειδικεύουν τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση ενός δικτύου. Σε επιχειρήσεις οι οποίες δεσμεύονται από την τεχνολογία των πληροφοριών, ένα δίκτυο που λειτουργεί ορθά και ομαλά μπορεί να καθορίσει την επιτυχία της επιχείρησης.

Η Ασφάλεια του δικτύου, είναι ένας από τους καθοριστικός παράγοντες για τη χρήση του σε μία επιχείρηση. Οι ασφάλεια λογαριασμών, δικαιωμάτων πρόσβασης σε αρχεία και δείκτες (κατάλογοι), ασφάλεια από εξωτερικές απειλές (ιός – κακοπροαίρετο λογισμικό), είναι παράμετροι για τη συνάρτηση του δικτύου που πρέπει να ληφθούν υπόψη εξ’ αρχής και σύμφωνα με το νεώτερο τεχνολογικά εξοπλισμό (είτε υλικού, είτε λογισμικού).
Ακολουθώντας πάντα τα τεχνολογικά επιτεύγματα της εποχής που διανύουμε, ανάλογα με τις απαιτήσεις – ανάγκες του πελάτη, η Pcnetweb βρίσκεται αρωγός στα προβλήματα πληροφοριακών συστημάτων, σχεδιάζει και εγκαθιστά εξ ολοκλήρου από την αρχή ένα ενδοδίκτυο (intranet) μιας επιχείρησης – οργανισμού, ή αναβαθμίζει ένα ήδη υπάρχον.

Εγκατάσταση – Συντήρηση δικτύων

Ο πυρήνας της των υπηρεσιών μας εδράζεται στην οργάνωση, εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την απ’ αρχή και εξ’ ολοκλήρου εγκατάσταση δικτύων έπειτα από ενδελεχή μελέτη και καταγραφή των αναγκών του πελάτη.

Αρχικά η χωροταξική σχεδίαση και αποτύπωση του χώρου μηχανογράφησης, των δομημένων καλωδιώσεων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, και βέβαια η μελέτη για την χρησιμοποίηση του κατάλληλου εξοπλισμού hardware προκειμένου να δημιουργηθούν οι δομές που θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη λειτουργία της εκάστοτε επιχείρησης..

Η εκπόνηση των μελετών πραγματοποιείται από ειδικευμένους και έμπειρους μηχανικούς, οι οποίοι διαθέτουν άριστη γνώση του δικτυακού περιβάλλοντος του πελάτη που υποστηρίζουν και των σύγχρονων τεχνολογιών. Κάθε μελέτη συνιστά ένα αυτόνομο παραδοτέο προϊόν με πλήρη κάλυψη όλων των δικτυακών αναγκών. Ανάλογα με το αντικείμενο της δύναται να πραγματεύεται αντικείμενα όπως:

  • Capacity Planning
  • Hierarchical Design
  • Data-Voice-Video Convergence
  • Quality of Service
  • Traffic Engineering
  • Βελτίωση Απόδοσης Υποδομών και Εφαρμογών
  • Σχεδίαση Δικτύων MPLS/VPN
  • Βελτίωση Απόδοσης Δικτύων Πολλαπλών Υπηρεσιών
  • Αναβάθμιση Δικτύων Πολλαπλών Υπηρεσιών
  • Διαθεσιμότητα

  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Παρέχουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες δικτύωσης και λύσεων νέων τεχνολογιών, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων ήδη υπαρχόντων διαδικασιών και τεχνολογιών για την υποστήριξη νέων υπηρεσιών δικτύου ή τη βελτίωση της απόδοσης των υπαρχόντων υπηρεσιών. Συμμετέχουμε ενεργά στην επιστημονική υποστήριξή τους ώστε να διασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  Μετατρέπουμε την πολύχρονη πείρα μας σε χρήσιμες συμβουλές για την επιχείρησή σας, οι οποίες αυξάνουν την αποδοτικότητά σας και μειώνουν το λειτουργικό κόστος δικτυακού σας περιβάλλοντος.

Τεχνικές Προτάσεις: Η πολυετής εμπειρία και η βαθιά γνώση των τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής σε συνδυασμό με τη συνεχή εκπαίδευση των μηχανικών της Pcnetweb, επιτρέπει την παροχή σύντομων, περιεκτικών και τεκμηριωμένων τεχνικών προτάσεων και λύσεων για την επίλυση πάσης φύσεως δικτυακών προβλημάτων.

Εγκατάσταση: Η επιλογή των κατάλληλων μηχανισμών αποτελεί τη βάση για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου και την παροχή των αναμενόμενων υπηρεσιών. Η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση του ενεργού εξοπλισμού πραγματοποιείται από τεχνικούς εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τους κατασκευαστές.

Υποστήριξη: Ακόμα και σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει Σύμβαση Συντήρησης με τη Pcnetweb, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα απολαβής τεχνικών υπηρεσιών “ON-CALL”. Με τηλεφωνική κλήση στα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης της Pcnetweb, ορίζεται επίσκεψη τεχνικού στην εγκατάσταση, ο οποίος παρεμβαίνει με τη χρήση ειδικών εργαλείων Hardware και Software για να εντοπίσει και να επιλύσει το πρόβλημα.

Traffic Monitoring, Analysis & Reporting: Η επεξεργασία των στοιχείων που προκύπτουν από την από υπηρεσία παρακολούθησης και καταγραφής βασικών παραμέτρων απόδοσης του δικτυακού εξοπλισμού και ανάλυση της κίνησης σε πραγματικό χρόνο, αποτελούν τη βάση για την υποβολή προτάσεων και λύσεων για την αδιάλειπτη λειτουργία του δικτύου, τη βελτιστοποίηση της απόδοσής του και την αξιολόγηση της ετοιμότητας του να φιλοξενήσει νέες εφαρμογές.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest