Εγκαθιστούμε, διαχειριζόμαστε και συντηρούμε την υποδομή σας. 

Η εγκατάλειψη της υποδομής για αρκετό χρονικό διάστημα χωρίς παρακολούθηση και συντήρηση οδηγεί σε προβλήματα πολλές φορές ανεπανόρθωτα ή επισκευάσιμα αλλά με μεγάλο κόστος.

Αφήστε σε εμάς τη συντήρηση των συστημάτων σας και την παρακολούθηση της λειτουργικότητάς τους για να απολαμβάνετε τη μέγιστη παραγωγικότητα.

Μερικές από τις εργασίες μας είναι:

– Setup Maintain Servers & Network.
– Remote & Onsite Υποστήριξη.
– Ασφάλεια δικτύου και τερματικών με εφαρμογή υπηρεσιών Firewall.
– Υποστήριξη όλων των λειτουργικών συστημάτων Windows, Mac, Linux.
– Network Health Reports.
– Backup & Disaster Recovery Senarios.
– Εφαρμογή αναβαθμίσεων και πακέτων συντηρήσεων υπηρεσιών.
– Παρακαλούθηση Hardware και software λαθών και επιδιόρθωσή τους.
– Advanced Monitoring.
– Antivirus & Antispyware protection.
– Policy Management.
– Scripting & automated application deployment.
– Periodic managerial IT consultation visits.

Προσαρμοσμένα σενάρια υποστήριξης

Δουλεύουμε με όλα τα μεγέθη και τα είδη επιχειρήσεων. Κάθε επιχείρηση λαμβάνει τις απαραίτητες στρατηγικές και σενάρια υποστήριξης που αφορούν την εκάστοτε υποδομή.

Υποστήριξη σε προσωπικό επίπεδο

Παρέχουμε φιλική αλλά και σε προσωπικό επίπεδο υποστήριξη με στόχο την καλύτερη εφαρμογή λύσεων σύμφωνα με τις ανάγκες της υποδομής σας αλλά και του κάθε τμήματος της επιχείρησής σας ξεχωριστά.

Αναβαθμισμένο επίπεδο υποστήριξης

Το πρόγραμμα υποστήριξης αφορά όχι μόνο την επίλυση του προβλήματος αλλά και την επεξήγηση της λειτουργίας της υποδομής στους χρήστες καθώς επίσης και την σταδιακή εκπαίδευση τους.

Χτίζουμε το μέλλον της τεχνολογίας για την επιχείρησή σας για να έχετε πάντα τα συστήματά σας πλήρως αναβαθμισμένα και λειτουργικά σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις.

every problem has a solution…

Έξυπνη προσέγγιση της τεχνολογίας

Η τεχνολογία θα πρέπει να λειτουργεί πέρα από το βασικό support και να παρέχει σταθερότητα, ασφάλεια και έξυπνες λύσεις. Αυτός είναι σε μόνιμη βάση ο στόχος μας.

Αυτοματοποίηση διαδικασιών

Παρακαλουθούμε τα συστήματά σας και επεμβαίνουμε για την επίλυση του προβλήματος σε μεγάλο ποσοστό πριν την οποιαδήποτε πιθανή καταστροφή.

Υποστήριξη με προτεραιότητα

Απολαύστε τα οφέλη της απεριόριστης υποστήριξης με προτεραίοτητα χωρίς να σκέφτεστε ημέρα και ώρα.

Πλήρης έλεγχος δικτύου

Διαχειριζόμαστε και επισκευάζουμε ολόκληρο το δίκτυο σας από Servers, τερματικά, wifi, Internet Connections κ.α.

Απλοποίηση χρεώσεων

Προσφέρουμε απλά και δομημένα συμβόλαια υποστήριξης με απλές χρεώσεις χωρίς κρυφά σημεία και επιπλέον προσαυξήσεις.

Τεκμηρίωση και εκπαίδευση

Δημιουργούμε και τεκμηριώνουμε σενάρια εκπαίδευσης και αναφοράς για το προσωπικό έτσι ώστε να μειώνουμε στο ελάχιστο την ανάγκη για υποστήριξη.